Del dette

Opgaver og arbejdsplaner 2019-2020

Opgaver på PLC Præstemoseskolen

 

 • Det pædagogiske læringscenter på Præstemoseskolen skal fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter.
 • Læringscenteret inspirerer og understøtter personalets fokus på læreprocesser og læringsresultater.
 • Læringscentret stiller undervisningsmidler, læringsmidler, udstyr og fysiske rammer til rådighed.
 • Læringsvejlederne underviser og vejleder i brugen af udstyr, undervisningsmidler og læringsmidler og sørger for, at disse er tidssvarende.
 • Læringsvejlederne vejleder i valg af litteratur for lærere og elever.
 • Læringscentret understøtter implementeringen af kommunens IT-vision og handleplan: ”På vej mod digital dannelse”, i brugen af i-Pads og chromebooks  i undervisningen, IWB samt skoleintra bl.a. ved at deltage i planlægningen af undervisningen samt i undervisningen.
 • Læringscentret vejleder ligeledes i brugen af Google-drev, Google-classroom og Meebook.
 • Læringscentret formidler forskellige og mangeartede kulturtilbud til elever og lærere.
 • Læringsvejlederne er aktive i skolens pædagogiske udvikling og vejleder i relevante  projekter.
 • Læringscentret deltager i skolens spydspidsgruppe.
 • På Præstemoseskolen lægger vi vægt på at klasserne fra 0.- 6. klasse har faste ugentlige timer på læringscentret. Der planlægges undervisning og aktiviteter i disse timer.
 • Læringscentret arrangerer udstillinger og andre aktiviteter.
 • Efter budgettets godkendelse er det PLC’s opgave at indkøbe de ønskede materialer.