Haps 1 og 2

Nye bøger i lærerbiblioteket:

Haps 1 og 2: Kender du teksttypen.

Til genreskrivning på mellemtrinnet, materialet  er videreudviklet til dansk undervisningspraksis ud fra den australske genrepædagogik.